Vand Virker! leder altid efter verdens bedste frivillige.


Vi ser gerne, at de frivillige enten har haft rehabilitering inde på egen krop, eller har relevant sundhedsfaglig baggrund (uddannet eller under uddannelse). Som frivillig skal man gerne kunne genkende sig selv i følgende udsagn:

cutmypic (4)Elske at hjælpe mennesker:
Vi starter med det helt elementære i projektet, netop lysten til at hjælpe andre. Dette skal ikke ses som en sur pligt som man gør for at få noget ”frivilligt arbejde” på sit CV. Man skal gøre dette fordi man har en oprigtig lyst til at hjælpe andre mennesker og vil være med til at gøre en forskel for dem.

Social:
Der findes allerede alt for mange rehabiliteringstiltag som hverken er specielt underholdende eller motiverende. Derfor spiller den sociale dimension en stor rolle i Vand Virker!, og vi ønsker at vores frivillige er med til at gøre det både interessant og underholdende, men samtidig hjælper med at skabe bånd deltagerne imellem.

Rummelig og lyttende:
Hos Vand Virker! har vi den tid der skal til for at hjælpe deltagerne. Det er naturligvis med henblik på deres rehabilitering i vand, men handler mindst ligeså meget om at tage sig tiden til at snakke med folk, når de har det dårligt eller synes det hele er lidt svært.

Nysgerrig og kreativ:
cutmypic (3)Rehabilitering i vand (og generelt) giver mange spændende muligheder og selvom der findes mange gode øvelser allerede, motiverer vi klart til at man selv er kreativ i sin træning. Mange deltagere har svære fysiske begrænsninger, derfor handler det hele tiden om at kunne tilpasse træningen efter behov. Vi ønsker frivillige der ikke har berøringsangst, selvom de kommer i situationer de ikke har stået i før, for det er så sjældent at man kan gøre noget rigtig forkert.

Fleksibel:
Selvom Vand Virker! tilrettelægges med faste træningspas ugentligt, kan der sagtens opstå opgaver uden for de faste tidsrum. Det kan eksempelvis være, hvis en deltager der ikke kan komme frem til svømmehallen, så kan man køre forbi og give et lift. Det kan ligeledes være en deltager som trænger til flere ugentlig træningspas i begyndelsen, og har brug for lidt ekstra sparring i denne periode. Sidst kan det også være deltagere som bor andre steder i landet, vi rykker ud til, gruppeture eller lignende.

Vi har respekt for at de frivillige har studie og arbejde som primær beskæftigelse, samt evt. fritidsinteresser som sport og venner. Det eneste vi forlanger er at de frivillige prioriterer Vand Virker! og tager ansvaret og holder den gensidige respekt med deltagerne. Vi ønsker ikke at der er en vagtplan på Vand Virker! men at man kommer så ofte man kan, og man virkelig vil det. Vi tror på, at deltagerne kan mærke at man gerne vil være der, fremfor at man SKAL være der. Hjælpen til mennesker skal drives af lyst, ikke af pligt.


Mød nogle af vores dygtige frivillige.

cutmypic (3)
Martin, 26 år, initiativleder Aalborg

Fysioterapeut – Leder Vand Virker! i Aalborg – Elitespiller i Håndbold – Træner med deltagere to gange ugentligt

cutmypic (3)
Kimmie, 30 år, initiativleder København

Kandidat i Idræt ved KBH Universitet – Leder Vand Virker! i KBH – Frivillig for The Back to Life Project – Bruges til forskellige opgaver i København

cutmypic (3)
Pernille, 25 år, frivillig i Jylland

Under uddannelse som Fysioterapeut – Elitespiller i Håndbold – Frivillig på Vand Virker! i Aalborg, samt frivillige vandtræninger i hele Jylland

cutmypic (3)
Mikkel, 32 år, frivillig i Aalborg

Fysioterapeut ved Aalborg Universitetshospital
– Frivillig ved Vand Virker! i Aalborg – Har også været
med som frivillig på Camino’en i Spanien

cutmypic (3)
Julie, 25 år, frivillig i København

Nyuddannet fysioterapeut – Med som opstarter af Vand Virker! i KBH – Har også fungeret som frivillig for The Back to Life Project

cutmypic (3)
Mikkel, 29 år, initiativtager & frivillig

Stifter af The Back to Life Project og Vand Virker! – Daglig projektleder og frivillig – Indehaver af en af landets største succeshistorier indenfor genoptræning